Autism, Dizabilitate și Neurodiversitate: Redefinirea Culturii și Înțelegerii. Abordarea actuală distruge vieți.

Autism, Dizabilitate și Neurodiversitate: Redefinirea Culturii și Înțelegerii. Abordarea actuală distruge vieți.
Fotografie de Quino Al / Unsplash

Acest articol vine cu noile persepctive în înțelegerea Autismului și, în general, a neurodiversității, unde mințile diferă la fel de mult ca amprentele. De la primele sale urme în discuțiile online din anii '90 ale comunității autiste până la încorporarea sa în cuvintele lui Kassiane Asasumasu, vom explora cum neurodivergența contestă normele societale și se intersectează cu alte narațiuni. Vom diseca perspectivele societale care adesea patologizează deviațiile și vom examina definiția mai largă a dizabilității. Pe măsură ce călătorim prin prejudecățile culturale prezente în metodele de diagnosticare, vom evidenția cadrele inovative ale justiției în design, înțelegând monotropismul, conceptul de holotropism și rolul persoanelor autiste ca sistem imunitar cultural al societății. În final, vom atinge evoluția culturală macro și micro care poate modela un viitor mai inclusiv și înțelegător. Îmbrățișează diversitatea, confruntă prejudecățile și reimaginază o lume acordată tuturor locuitorilor săi.

Neurodiversitatea, Autismul și Schimbarea Culturală Necesară

Introducere în Neurodiversitate:

Neurodiversitatea reprezintă diversitatea creierelor și minților umane încorporate – variația infinită în funcționarea neurocognitivă în cadrul speciei noastre. Membrii mișcării neurodiversității adoptă o poziție a diversității care cuprinde un caleidoscop de identități care se intersectează cu alte caleidoscoape de identitate, recunoscând trăsăturile neurodivergente ca variații naturale ale cogniției, motivațiilor și modelelor de comportament în cadrul speciei umane.

Conceptul de neurodiversitate poate fi urmărit până la discuțiile pe care persoanele autiste le-au avut în forumurile online în anii '90. A fost elaborat într-un paradigmă inclusivă la începutul anilor 2000 de către Kassiane Asasumasu, o activistă neurodivergentă și de neurodiversitate, care a inventat termenii de neurodivergență și neurodivergent pentru a se opune aspectelor deumanizante ale societăților hipernormative.

Nu înțelegem sau nu acceptăm aceste perspective unice: Riscul pentru cei mai vulnerabili dintre noi

În lumea noastră vastă și diversă, fiecare individ are o perspectivă unică bazată pe experiențele, educația și contextul său cultural. Persoanele nonverbale și cele cu dizabilități asociate au, de asemenea, experiențe și perspective unice care merită să fie înțelese și respectate. Cu toate acestea, când societatea eșuează în a recunoaște și valora aceste perspective, consecințele pot fi devastatoare pentru acești indivizi.

  1. Neînțelegerea duce la izolare: Persoanele nonverbale, în special, pot fi adesea percepute ca fiind "diferite" sau "inaccesibile" din cauza incapacității lor de a comunica prin mijloace tradiționale. Fără a avea cunoștință sau înțelegere asupra modului în care aceste persoane percep și interacționează cu lumea, este posibil să le tratăm ca pe niște "străini", izolându-i și mai mult.
  2. Stigmatizarea și prejudecățile: Lipsa înțelegerii și acceptării duce la formarea de prejudecăți. Aceasta poate avea un impact profund asupra modului în care acești indivizi sunt tratați în societate, împingându-i la marginea comunității și amplificând sentimentele de singurătate și izolare.
  3. Barriere în accesul la servicii: Când nu recunoaștem și nu apreciem perspectivele unice ale persoanelor cu dizabilități, acestea pot avea dificultăți în a accesa servicii adecvate sau suport. Acest lucru poate fi rezultatul unor programe și servicii care nu sunt adaptate nevoilor lor sau al lipsei de conștientizare a comunității asupra importanței oferirii de sprijin adecvat.
  4. Neglijarea potențialului lor: Un alt risc major este tendința de a vedea acești indivizi doar prin prisma incapacităților lor, neglijând astfel potențialul lor imens. Fiecare persoană, indiferent de abilitățile sau limitările sale, are ceva de oferit. Subestimându-i sau neglijându-i, pierdem oportunitatea de a beneficia de contribuțiile lor valoroase.
  5. Bunăstarea emoțională și psihologică: Neacceptarea și neînțelegerea pot duce la scăderea stimei de sine, sentimente de inadecvare și depresie pentru persoanele nonverbale și cele cu dizabilități asociate. Reconoscând și valorizând perspectiva lor unică, putem contribui la îmbunătățirea sănătății lor mentale și emoționale.

În concluzie, pentru a crea o societate mai incluzivă și comprensivă, este esențial să înțelegem și să acceptăm perspectivele unice ale fiecărui individ. Aceasta nu doar că ne va ajuta să ne îmbogățim propriile perspective și înțelegeri, dar va crea și un mediu în care toți se pot simți valorați și acceptați. Deci aven nevoie de schimbare și putem, in schimbarea și înțelegerea unei alte abordări precum urmează.

Perspectiva Societală asupra Neurodivergenței:

Patologizarea unui număr tot mai mare de moduri umane de a fi este un joc de putere social care elimină agenția persoanelor neurodivergente. Progresul social este restant. Discriminarea împotriva persoanelor autiste, în special, este comparabilă cu discriminarea împotriva persoanelor LGBTQIA+ de acum 50 de ani.

Într-un astfel de mediu cultural profund discriminatoriu, multe servicii din industria autismului trebuie considerate neetice, iar obținerea unui "diagnostic" poate fi o invitație la abuz și exploatare potențială. Patologizarea modurilor de a fi ale persoanelor autiste a condus la ceea ce unii cercetători critici numesc Complexul Industrial al Autismului.

Înțelegerea Dizabilității:

În cel mai larg sens, modelul social al dizabilității nu este despre nimic mai complicat decât o concentrare clară asupra barierelor economice, de mediu și culturale cu care se confruntă oamenii care sunt văzuți de alții ca având o anumită formă de deficiență - fie ea fizică, senzorială sau intelectuală.

– Mike Oliver, 2004

Dizabilitatea în societatea noastră este subliniată de o concepție bizară a "independenței". Persoanele autiste depind de ajutorul celorlalți în moduri care diferă de norma culturală - și asta este patologizată. Cu toate acestea, multe dintre modurile în care persoanele non-autiste depind de alții sunt considerate "normale".

Perspectiva Culturală:

Părtinirea culturală a DSM și limbajul stigmatizant au fost identificate de mult timp ca fiind problematice mult dincolo de comunitatea autistă. Natura inherent exploatare a "culturilor noastre civilizate" este în prim-planul gândurilor multor persoane neurodivergente. Din păcate, și alarmant din perspectiva unei persoane autiste, mulți oameni bine ajustați cultural par să trateze trauma prin negare, rezultând într-o disonanță cognitivă profundă.

Design și Colaborare:

Justiția în design reevaluează procesele de design, pune în centrul atenției persoanele care sunt de obicei marginalizate de către design și folosește practici creative colaborative pentru a aborda cele mai profunde provocări cu care se confruntă comunitățile noastre.

Principiul 1: Utilizăm designul pentru a susține, vindeca și împuternici comunitățile noastre, precum și pentru a căuta eliberarea de sistemele exploitative și opresive.

Principiul 6: Credem că fiecare persoană este un expert pe baza propriei experiențe de viață și că toți avem contribuții unice și strălucite de adus într-un proces de design.

Principiul 9: Lucrăm către soluții ne-exploitative care să ne reconecteze la pământ și unii la alții.

– Design Justice Network, 2018

Monotropism:

Monotropismul oferă o alternativă atât la modelele medicale, cât și la cele sociale ale dizabilității, presupunând că diferențele autiste au o bază materială încorporată care se referă la alocarea resurselor și că aceste diferențe nu sunt de obicei o problemă medicală. Ca și modelul social, vede mediul ca fiind adesea dezabilitant. Localizează atât punctele forte, cât și problemele în cadrul unui model de interes al minții (și al societății) care amplifică povestirea despre interese intense, care trece prin fiecare set de criterii de diagnosticare care a fost propus vreodată. Propune că fluxul, forța, direcția și distribuția energiei sunt caracteristici esențiale și că această forță direcționată poate fi gândită ca fiind emoțională.

– Dr. Dinah Murray, 2020

Holotropism:

Am descoperit că teoria monotropică este un paradigmă foarte utilă pentru o mare parte din experiența autistă, iar teoria este susținută luând în considerare propria sa sursă. Sintetizând teoria monotropică cu ecologia profundă și anatomia holistică, simțim că am găsit un teren multi-dimensional, spațios și fără margini sub harta monotropismului. Îi spunem holotropism. Această perspectivă ar putea clarifica înalte co-ocurențe ale sinesteziei, atingerii în oglindă, dispraxiei și hiper-mobilității printre persoanele autiste.

A fi holotropic înseamnă a avea porțile senzoriale larg deschise. Pentru a participa/ fi în imensa lume fără a fi copleșiți, noi holotropii avem două metode centrale: concentrând intens atenția asupra unei căi senzoriale sau cognitive și prin sintetizarea experienței noastre în coerență. Un sentiment de întregime apare prin ambele aceste procese - mai puțin conștient în hiperfocus, mai conștient în coerență.

– Hendl Mirra, 2023

Sisteme Imunitare Culturale:

Următorul citat sumarizează frumos civilizația noastră globalizată:

Nu ne ocupăm corect de problema schimbărilor climatice. Nu ne ocupăm corect de problemele păcii, războiului, imigrației, resurselor alimentare, resurselor de apă, sănătății publice și toate aceste probleme importante. Am devenit incompetenți pentru că societatea ca un întreg a început să se concentreze pe cum să înșele și să păcălească oamenii.

– Jaron Lanier, 2019

Persoanele autiste sunt cel mai bine înțelese ca agenți ai unui sistem imunitar cultural bine funcționant în cadrul societății umane:

Beneficiile trăsăturilor autiste, cum ar fi nivelurile de hipersensibilitate, hiperfocus, perseverență, lipsa de interes în statutul social și incapacitatea de a menține agende ascunse, nu se materializează de obicei la nivel individual, ci la nivelul mediului social local în care este încorporată o persoană autista.

În cadrul "civilizației", persoanele autiste tind să fie foarte preocupate de justiția socială și tind să fie cele care evidențiază comportamentele toxice de competiție în grup.

– Persoanele autiste - sistemul imunitar cultural al societăților umane, 2020.

Evoluția Culturală la Nivel Macro:

Toate încercările umane de control la scară largă sunt zadarnice. Putem construi pe baza acestei înțelegeri, co-creând medii la scară mică pentru a nutri inteligența umană colectivă. Știm cum să renunțăm la iluzia controlului:

Dacă vrem să ne găsim calea înapoi la scara umană și la nivelul de inteligență colectivă și capacitate culturală adaptativă care este necesară pentru a naviga amenințările existențiale, trebuie să dezvoltăm un limbaj care ne permite să imaginăm căi potențiale spre un viitor care arată foarte diferit față de lumea industrializată în care ne-am născut.

– Construcția colaborativă de nișă, 2023

Evoluția Culturală la Nivel Micro:

Construcția colaborativă de nișă la scală umană:

Toți prosperăm când ni se oferă oportunitatea de a trăi și de a lucra cu cei mai de încredere colegi ai noștri. În buna companie, fiecare este acut conștient de toată inteligența colectivă și capacitatea disponibilă sub forma colegilor, prietenilor și familiei de încredere.

Designul evoluționar permite organizațiilor și oamenilor să participe la evoluția unui sistem viu și să integreze cunoștințele lor într-un sistem viu care include oameni, non-oameni și sisteme proiectate de oameni. În designul evoluționar, pseudonimul

Concluzie: Adoptând Spectrul Experienței Umane

În explorarea noastră asupra neurodiversității, ne găsim la confluența culturii, cogniției și comunității. Înțelegerea neurodiversității subliniază gama vastă de experiențe cognitive umane și importanța recunoașterii lor ca variații naturale, mai degrabă decât anomalii care trebuie corectate. Calea evoluției societății noastre - atât la niveluri macro, cât și micro - depinde de adoptarea acestor variații și de valorificarea punctelor forte unice pe care le aduc.

Comunitatea neurodivergentă, în special comunitatea autistă, servește ca un amintitor emoționant al rezilienței spiritului uman. Experiențele lor aruncă o lumină asupra nevoii presante de a reconsidera modul în care sunt structurate societățile noastre și de a se asigura că acestea sunt mai incluzive și adaptabile la nenumăratele moduri de a fi.

Principiile justiției în design și construcției colaborative de nișă ne ghidează înainte. Acestea oferă o hartă pentru construirea unui viitor în care fiecare individ, indiferent de funcționarea neurocognitivă, poate găsi un sentiment de apartenență și scop. Această viziune promovează medii care prioritizează inteligența colectivă, respectul reciproc și bunăstarea holistică.

În cele din urmă, călătoria către înțelegerea și acceptarea neurodiversității este un testament al potențialului umanității. Recunoscând spectrul experiențelor noastre și învățând să le valorizăm, facem un pas semnificativ spre crearea unei lumi mai juste, empatice și armonioase.


Dacă acest articol ți-a fost de folos și dorești să ne susții să creștem și să creăm și mai multe resurse utile gratuite poți dona dând click aici


Alătură-te grupului „Autismul explicat de autiști” pe Facebook, pentru resurse.


Urmărește suntAutist pe Facebook, pentru ultimele articole, live-uri și alte resurse.


💡
Informațiilede pe acest site au un scop educațional general și nu înlocuiesc consultanța profesională. Este important să căutați formare, educație continuă, supraveghere clinică ori ajutor direct de la un psihoterapeut calificat.