Redirecționează 20% din impozitul pe profit pentru suntAutist - Autismul explicat de autiști

Redirecționează  20% din impozitul pe profit pentru suntAutist - Autismul explicat de autiști

Statul impozitează cu 16% orice profit pe care o companie îl înregistrează, dar poți alege ca 20% din această sumă să ajungă la Asociația suntAutist - Autsimul explicat de autiști sub formă de sponsorizare, conform legii nr. 32/1994 cu modificările şi completările ulterioare. Așa poți deveni, ușor, fără să te coste nimic în plus, partenerul nostru de drum în căutarea și construirea de soluții informaționale, socio-economice și culturale pentru o Românie mai prietenoasă neurodiversității și autismului și pentru facilitarea drumului către independență al tuturor persoanelor autiste, indiferent de vârstă.

Acest lucru ne poate ajuta să menținem funcționale zecile de resurse create până în prezent și să construim noi resurse, în acord cu mișcarea neurodiversității, de la persoane autiste și profesioniști în domeniul sănătății mintale recunoscuți la nivel mondial, pentru persoanele autiste de toate vârstele, pentru familiile lor și pentru specialiștii care lucrează cu ei.

Scopul nostru este ca autismul să fie înțeles ca un neurotip separat și valabil de cât mai multe persoane din România, astfel încât fiecare persoană autistă să fie acceptată, susținută într-o manieră potrivită neurotipului său și privită ca o persoană demnă și completă, prioritizând sănătatea sa mintală și emoțională în vederea unei dezvoltări armonioase, atingându-și, astfel, potențialul și independența mult mai ușor. Ne dorim să creăm resurse informaționale și de suport în toate mediile din România: în cadrul familiilor persoanelor autiste, în cadrul mediilor educaționale, pe piața muncii și, nu în ultimul rând, pentru persoanele autiste care au nevoie de suport și de acces la facilități care le pot ușura viața, într-o societate nepotrivită neurotipului lor.

Procedura de redirecționare a impozitului pe profit este simplă și are doar câțiva pași:

1. Completezi un contract de sponsorizare pe care îl poți descărca și consulta aici:

Societatea comercială va trebui să realizeze, la momentul redactării contractului, o estimare a valorii cotei de 20% din impozitul pe profit pentru anul în curs. Contractul astfel încheiat constituie dovada actului de sponsorizare, iar în baza acestuia se va realiza redirecționarea în contul IBAN din contract. Operațiunile de sponsorizare prin acordarea de numerar sau virament bancar se vor reflecta în contabilitate și vor fi evidențiate separat de către contabil.

2. Trimiți contractul cu datele firmei și cu suma de sponsorizare în format editabil la adresa de email salut@suntautist.ro;

3. Noi îl tipărim și îl semnăm, în exemplar electronic, și îl expediem scanat la adresa de email indicată de tine pentru corespondență;

Acest document va reprezenta baza redirecționării celor 20% din profitul companiei pe care o reprezinți.

4. Ne înapoiezi exemplarul nostru de contract semnat și ștampilat în format electronic ( scanat ).

Dacă vrei ca sponsorizarea să fie luată în calculele tale fiscale pentru anul 2021 nu uita să efectuezi plata contractului de sponsorizare către  suntAutist - Autsimul explicat de autiști până la 31 decembrie 2022; dacă plata se face după 31 decembrie, ea va fi considerată sponsorizare aferentă anului 2022.

Dacă firma ta nu a avut profit anul acesta, dar ești sigur că 2021 a fost o excepție, poți deduce sponsorizarea făcută către noi trimestrial, pe măsură ce situația financiară a companiei tale se schimbă.

Încurajăm din suflet părinții și rudele copiilor autiști care au o companie, sau pe aceia care au nevoie de formularele altor companii pentru împlinirea nevoilor personale sau pentru dezvoltarea altor proiecte în acord cu prioritățile proprii, să NU își îndrepte resursele către asociația suntAutist, ci spre orice altceva consideră că le este imediat necesar copiilor lor! Ne dorim ca resursele create de suntAutist să vină în completarea celor deja existente, fără niciun efort sau cost suplimentar din partea persoanelor autiste sau ale familiilor lor!
💡
ASOCIAȚIA SUNTAUTIST - AUTISMUL EXPLICAT DE AUTIȘTI, cu sediul social în Mun. Timișoara, CIF 45341555, nr. înregistrare în registrul special, partea A, secțiunea I 174/02.12.2021,

⚠️ Cadru legal. Legea sponsorizării nr. 32/1994 cu modificările şi completările ulterioare și detalii din Codul fiscal

Legea sponsorizării și Codul fiscal permit societăților comerciale plătitoare de impozit pe profit să ofere sponsorizări organizaţiilor din anumite domenii (spre exemplu organizaţiilor caritabile) și să beneficieze de facilități fiscale, în anumite condiţii prevăzute de lege. Cheltuiala cu sponsorizarea oferită nu este o cheltuială deductibilă fiscal, dar poate reprezenta un credit fiscal, adică poate reduce impozitul pe profit de plată cu suma integrală a sponsorizării oferite. Codul fiscal prevede următoarele limite (minimul dintre):

► 20% din impozitul pe profit datorat

► 0,5% din cifra de afaceri

Societățile comerciale care sunt plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor şi care efectuează sponsorizări, potrivit Legii sponsorizării, pentru susţinerea entităților nonprofit și a unităților de cult, scad sumele aferente din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor până la nivelul valorii reprezentând 20% din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat pentru trimestrul în care au înregistrat cheltuielile respective.

Condiția suplimentară ca sumele din sponsorizare să fie dedusă din impozitul pe profit sau din impozitul pe venit este ca entitățile nonprofit și unităţile de cult să fie înscrise în Registrul Unităților de Cult înfiinţat de Anaf. Acesta poate fi verificat în timp real aici: https://www.anaf.ro/RegistrulEntitatilorUnitatilorCult/

Astfel, facilitatea fiscală acordată prin mecanismul de credit fiscal permite practic sponsorului să plătească efectiv suma respectivă către o organizație fără scop lucrativ (cu particularitățile menționate) și nu în contul impozitului pe profit/impozitului pe veniturile microîntreprinderilor. In cazul microîntreprinderilor, pentru a fi inclus în calculul impozitului pentru trimestrul respectiv, contractul de sponsorizare trebuie încheiat înainte de sfârşitul trimestrului calendaristic, iar plata trebuie efectuată până la finele acestuia. Trimestrele contabile sunt delimitate astfel: 01 ianuarie - 31 martie, 01 aprilie - 30 iunie, 01 iulie - 30 septembrie, 01 octombrie - 31 decembrie. În cazul firmelor plătitoare de impozit pe profit, pentru a fi inclus în calculul impozitului pe anul respectiv, contractul de sponsorizare trebuie încheiat înainte de sfârşitul anului calendaristic, iar plata trebuie efectuată până la finele anului.

Începând cu anul 2018, contribuabilii care efectuează sponsorizări au obligaţia de a depune declaraţia informativă privind beneficiarii sponsorizărilor, aferentă anului în care au înregistrat cheltuielile respective.

Exemplu calcul sponsorizare, în cazul unui plătitor de impozit pe profit

O societate are la sfârşitul anului o cifră de afaceri de 30.000.000 lei, un profit impozabil de 8.000.000 lei, impozitul pe profit de plată (16%) fiind în sumă de 1.280.000 lei. Având în vedere o sumă de sponsorizare de 200.000 lei, acordată în timpul anului de referință, impozitul pe profit va putea fi redus în limitele prevăzute de Codul fiscal după cum urmează:

Conform Codului fiscal, atunci când cheltuielile legate de sponsorizare depăşesc în anul de referinţă limitele permise pentru credit fiscal, sumele eligibile se reportează după cum urmează:

- în cazul plătitorilor de impozit pe profit, diferența poate fi dedusă din impozitul pe profit în următorii 7 ani consecutivi (în exemplul de mai sus există o diferenţă de 50.000 lei care se va reporta în anul următor); în cazul plătitorilor de impozit pe veniturile microîntreprinderilor, diferența de sumă care nu a putut fi scăzută din impozitul datorat se reportează în trimestrele următoare, pe o perioadă de 28 de trimestre consecutive.

Recuperarea acestor sume în scop de credit fiscal se efectuează în ordinea înregistrării acestora, în aceleaşi condiții, la fiecare termen de plata a impozitului.

Detalii din Legea sponsorizării nr. 32/1994

Activități eligibile: Sponsorizările pot fi acordate beneficiarilor care își desfășoară activitatea în domeniul culturii, artelor, medicinei sau ştiinţei (mai exact: cultural, artistic, educativ, de învăţământ, ştiinţific, cercetare fundamentală și aplicată, umanitar,religios, filantropic, sportiv, al protecției drepturilor omului, medico sanitar, de asistență și servicii sociale, de protecţia mediului, social şi comunitar, de reprezentare a asociaţiilor profesionale precum și de întreținere, restaurare, conservare și punere în valoare a monumentelor istorice).

Beneficiari potenţiali :

Orice persoană juridică fără scop lucrativ care desfăşoară în România sau urmează să desfăşoare o activitate în domeniile menționate mai sus; Instituţii şi autorități publice care desfăşoară activități în domeniile mai sus prezentate; Emisiuni ori programe ale organismelor de televiziune sau radiodifuziune, precum şi cărţi ori publicații din domeniile menționate; Persoane fizice cu domiciliul în România, a căror activitate în unul din domeniile menţionate mai sus este recunoscută de către o persoană juridică fără scop lucrativ sau de către o instituție publică ce activează în domeniul pentru care se solicită sponsorizarea.

Stimulentul nu va fi acordat în caz de :

Sponsorizare reciprocă între persoane fizice sau juridice; Sponsorizare efectuată de către rude sau rude prin alianță de până la gradul al patrulea inclusiv; Sponsorizarea unei persoane juridice fără scop lucrativ de către o altă persoană juridică care conduce sau controlează direct persoana juridică pe care o sponsorizează.

Nu beneficiază de facilitățile prevăzute în Legea sponsorizării sponsorul care, în mod direct sau indirect, urmăreşte să direcționeze activitatea beneficiarului.